Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania konkursu - Konkurs 1/1.1.1/2017 PO IR – dla przedsiębiorców mikro-, małych i średnich

20.10.2017

Instytucja Pośrednicząca uprzejmie informuje, że w celu sfinansowania wszystkich projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu, została zwiększona alokacja dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim o 87 416 412,35 PLN.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmodyfikowanym w tym zakresie Regulaminem Przeprowadzania Konkursu link

Wstecz