Program sektorowy INNOTEXTILE ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora włókienniczego w  perspektywie roku 2023.

Program został zainicjowany przez Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego „PIOT”.

W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego PIOT złożył w 2014 roku studium wykonalności programu sektorowego, będącego jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOTEXTILE.

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu będą dotyczyć:

  • Zrównoważonego rynku surowców dla przemysłu włókienniczego;
  • Proekologicznych technologii włókienniczych;
  • Innowacyjnych technologii kompozytów opartych na włóknach i wyrobach włókienniczych;
  • Innowacyjnych funkcjonalnych wyrobów włókienniczych;
  • Innowacyjnych wyrobów tekstronicznych;
  • Innowacyjnych technologii wyrobów włókienniczych, odzieżowych i konfekcjonowanych wyrobów specjalnych;
  • Rozwoju nowoczesnych systemów informatycznych dla celów projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów włókienniczych i odzieżowych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu INNOTEXTILE to 60 mln zł.

Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców.

Kontakt:

Katarzyna Wrotek

Sekcja Programów Sektorowych

Dział Zarządzania Programami

tel.: +48 22 39 07 221

tel. kom.: +48 785 660 155