Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych - Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych

Wspólne Przedsięwzięcie pn. Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych to program wsparcia badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Województwo Lubelskie. Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów wybieranych w ramach niezależnych konkursów organizowanych przez NCBR oraz przez Województwo Lubelskie. W ramach konkursów organizowanych przez NCBR do dofinansowania wybierane będą projekty mające charakter wyłącznie badań przemysłowych, natomiast w ramach konkursów organizowanych przez Województwo Lubelskie – wyłącznie prac rozwojowych.

Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia jest wzrost zdolności lubelskiej gospodarki i nauki do tworzenia oraz komercjalizacji wiedzy w obszarze technologii fotonicznych do roku 2026. Realizacja programu ma przyczynić się do:

  • wzrostu aktywności jednostek naukowych w obszarze fotoniki oraz
  • wzrostu zaangażowania przedsiębiorstw działających w obszarze fotoniki w finansowanie prac badawczo-rozwojowych.

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Wspólnego Przedsięwzięcia zostały zdefiniowane przez Województwo Lubelskie i obejmują:

  1. Obszar technologii dla cyfryzacji nowej generacji;
  2. Obszar technologii dedykowanych czujnikom światłowodowym;
  3. Obszar technologii dedykowanych innowacyjnym źródłom światła;
  4. Obszar technologii horyzontalnych.

W budżecie Programu NCBR oraz Województwo Lubelskie partycypują w równych częściach – po 35 mln zł.

Konkurs organizowany przez NCBR jest dedykowany konsorcjom, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Koordynator ze strony NCBR:

Jakub Murawski

Dział Zarządzania Programami

tel.: +48 (22) 39 07 171

tel. kom.: +48 519 683 989

Koordynator Operacyjny ze strony Województwa Lubelskiego:

Mariusz Bobel 

Oddział Lubelskie Centrum Badań nad Innowacyjnością

Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej

tel. kom.: +48 (81) 537-16-35

Kontakt e-mail:

Pliki do pobrania: