Informacja z otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym pn. Magazynowanie Wodoru, nr. 113/18/PU

19.07.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Zamawiający w postępowaniu nr 113/18/PU pn. „Magazynowanie wodoru”, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia przedkomercyjnego do 17 lipca 2018 r. godz. 12:00  (tj. do terminu składania wniosków, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu 113/18/PU), złożono 8 (osiem) Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wnioski otwarto w wyznaczonym terminie, tj. 17 lipca 2018 r., godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż Wnioski złożyli wymienieni poniżej Wnioskodawcy:

  1. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
  2. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, ul. Gen. W. Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
  3. STAKO Sp. z o.o., ul. Poznańska 54, 76-200 Słupsk
  4. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
  5. Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa
  6. Doradztwo Biznesowe i Informatyczne, Aleksander Popończyk, ul. Sarmacka 13/15, 02-972 Warszawa
  7. Composite Solutions Sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 55-57/7, 50-262 Wrocław 
  8. CIM-mes Projekt Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 503, 02-017 Warszawa

 

      AD-Venta Innovative, 190 Allée de Bourgogone, 26300 Bourg-de Péage, Francja

Wstecz