Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 na „Uczelnia dostępna II”

13.02.2020

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13 lutego 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza drugą edycję konkursu na realizację działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Konkurs pt. „Uczelnia dostępna II” o nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 ogłaszany jest w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach pierwszej edycji konkursu.

Nabór wniosków rusza 16 marca 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: dostepni-at-ncbr.gov.pl

Wstecz