Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pt. „Uczelnia dostępna II”

24.04.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2020 r. dokonano zmiany regulaminu konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pt. „Uczelnia dostępna II”.

Wprowadzona zmiana dotyczy przesunięcia o 1 miesiąc terminu na składanie wniosków – do dnia 8 czerwca 2020 r. (godzina 14:00). Informujemy również, że zarówno podczas procesu kontraktacji, jak i na etapie monitorowania realizacji projektu i jego rozliczania po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, korespondencja prowadzona jest z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (SOWA, SL2014, poczta elektroniczna oraz ePUAP).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: dostepni-at-ncbr.gov.pl 

Wstecz