Listy rankingowe - konkurs 1/POKL/4.1.1/2014 - ocena pierwotna

 

Lista rakingowa - konkurs nr 2/POKL/4.1.1/2013 po protestach po ocenie formalnej

Listy rankingowe po korekcie wyników oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/staże/2013

 

Listy rankingowe - konkurs nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 po procedurze odwoławczej po ocenie merytorycznej

 

 

Listy rankingowe - konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/staże/2013

 

 

Listy rankingowe - konkurs nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 po procedurze odwoławczej po ocenie formalnej

 

 

Listy rankingowe - konkurs nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013

 

Listy rankingowe - konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2012

Wyniki oceny merytorycznej wniosków po protestach:

Wyniki oceny merytorycznej wniosków po protestach:

 

Listy rankingowe - konkurs nr 1/POKL/innowacje/2011

Wyniki oceny merytorycznej wniosków po protestach:

 

Listy rankingowe - konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2011

Wyniki oceny merytorycznej wniosków po protestach:

 

Listy rankingowe - konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2010