E-pionier (Oś Priorytetowa III - Cel szczegółowy nr 5)

E-Pionier to projekt pilotażowy NCBR, który będzie realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa. Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. Będzie to pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement). Model ten odbiega od standardowej procedury zamówień publicznych, gdzie z góry dokonuje się specyfikacji zamawianego produktu lub usługi. W ramach PCP zamawiający zgłasza pewien problem, na który na rynku nie ma odpowiedzi w postaci zidentyfikowanego rozwiązania.

E-Pionier będzie realizowany we współpracy z wyspecjalizowanymi akceleratorami przy wykorzystaniu formuły PCP – wsparcie uzyskają bazujące na narzędziach oferowanych przez TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) pomysły rozwiązujące problemy istotne społecznie lub gospodarczo.

Budżet programu to ok. 100 mln zł. e-Pionier będzie realizowany do 2020 roku. Jego adresatami będą zespoły interdyscyplinarne.

W ramach pierwszego konkursu do dofinansowania rekomendowano projekty sześciu akceleratorów:

  1. EduLab - Uczelnia Przyszłości Akcelerator nowych technologii działający w sektorze nauki tj. uczelni wyższych, parków-naukowo-technologicznych oraz prywatnych ośrodków B+R (EduLab Sp. z o.o.) - edulab.io
  2. Wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym (Excento Sp. z o.o.) - excento.pl/e-pionier/
  3. Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru Internetu rzeczy (Akcelerator Technologii Informatycznych PIONIER Sp. z o.o.) - atipionier.pl
  4. Polski Akcelerator Technologii Blockchain (Blockchain Technologies Sp. z o.o.) - www.akcelerator.tech
  5. Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych (Smart-Lab sp. z o.o.) - smartlab11.pl
  6. Akcelerator Smart City - „IT Expert – Smart City E-Pionier” (IT.expert Sp. z o.o.) - www.itexpert.pl/oferty/e-pionier

Zachęcamy do zapoznania się z ich ofertą.

Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące programu prosimy kierować na adres:
 e-pionier-at-ncbr.gov.pl