Ogłoszenie o wszczęciu postępowania publicznego nr 234/17/PU

29.11.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, kod pocztowy 00 695, REGON 141032404, NIP 701-007-37-77, informuje o wszczęciu postępowania pod nazwą: Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe z uwzględnieniem trybu zamówienia przedkomercyjnego („Program Bloki 200+”).

Program Bloki 200+ dedykowany jest opracowaniu innowacyjnych, nowatorskich technologii umożliwiających dokonanie istotnych zmian w pracy bloków energetycznych, parowych, podkrytycznych klasy 200MWe dostosowujących je do przewidywanych, zmieniających się warunków eksploatacji. Zakłada się, że wypracowane w ramach Programu Bloki 200+ rozwiązania będą mogły być zastosowane również w innych blokach parowych, w szczególności podkrytycznych.

Główną cechą postępowania będzie możliwość rozpoczęcia współpracy NCBR z wieloma podmiotami, które spełnią warunki, wymogi oraz kryteria wskazane w Regulaminie przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” i w konsekwencji realizacji Programu Bloki 200+, możliwość przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych w skali rzeczywistego bloku oraz stworzenie technologii najpełniej odpowiadających wymogom postępowania.

Wnioski o dopuszczenie do postępowania należy składać w terminie do godz. 12:00 22 stycznia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 47a, w kancelarii ogólnej w pokoju 208, II p.

Szczegółowe zasady postępowania zostały określone w dokumencie pod nazwą: Regulamin przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”, opublikowanym m.in. na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod adresem: /bip/zamowienia-publiczne/pcp/.

Pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres elektroniczny bloki200-at-ncbr.gov.pl lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego.

Wstecz