Postępowanie publiczne nr 234/17/PU - zmiany istotnych terminów w postępowaniu publicznym

19.12.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem postępowaniem publicznym prowadzonym w ramach Programu Bloku 200+, wyrażonym wielką ilością zgłoszonych pytań i uwag, podjęto następujące decyzje dotyczące istotnych dla postępowania terminów:

  • termin składania uwag i zapytań do Regulaminu postępowania zostaje przedłużony do 4 stycznia 2018 r.
  • termin udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi zostaje wydłużony do 11 stycznia 2018 r.
  • termin na dokonanie zmian w treści Regulaminu zostaje wyznaczony na 18 stycznia 2018 r.

Wychodząc naprzeciw prośbom potencjalnych uczestników postępowania, wydłużeniu ulega również termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania do godziny 12:00 dnia 12 lutego 2018 r.

Wstecz