Zakończenie Oceny Wyników Prac B+R w Fazie II

14.11.2019

Podczas posiedzenia 8 listopada 2019 r. Komisja Konkursowa „Programu Bloki 200+” przeprocedowała dokumenty oraz podjęła szereg decyzji związanych z Oceną Wyników Prac B+R Fazy II Programu.

W konsekwencji przyjęto m.in. listę Wykonawców rekomendowanych do prowadzenia prac w Fazie III Programu. Lista ta została zatwierdzona 13 listopada br. decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr inż. Wojciecha Kamienieckiego. Miło nam poinformować, że niżej wymienieni Wykonawcy otrzymają informacje o pozytywnym Wyniku Oceny Prac B+R w Fazie II i zakwalifikowaniu do Fazy III:

Kolejność (wg uzyskania najwyższej liczby punktów)

Wykonawca:

1.

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. ul. Wróbli 38,
40-534 Katowice

2.

Konsorcjum:
Politechnika Wrocławska - Lider Konsorcjum, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków; 

3.

Konsorcjum:
Politechnika Warszawska - Lider Konsorcjum, ul. Politechniki 1, 00-661 Warszawa; Transition Technologies SA ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa; Energoprojekt Warszawa SA
ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa; Polimex-Mostostal SA ul. Jana Pawła II nr 12, 00-124 Warszawa

Wraz z doręczeniem decyzji Dyrektora NCBR Wykonawcom rozpocznie się okres, w którym zobligowani będą oni do dostarczenia dokumentów warunkujących rozpoczęcie prac badawczych prototypu w skali rzeczywistej bloku elektroenergetycznego klasy 200 MWe.

Szczegółowe informacje zawarte we wspomnianej powyżej decyzji Dyrektora NCBR dostępne są w biuletynie informacji publicznych NCBR.

Wstecz