Złożenie wyników prac w Fazie II

08.10.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Zamawiający w postępowaniu nr 234/17/PU pn. „Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” informuje, że wszyscy Wykonawcy złożyli w wymaganym terminie raporty dokumentujące wyniki prac przeprowadzonych w Fazie II realizacji umów, co było wymogiem umownym.

Obecnie Komisja Konkursowa Programu Bloki 200+, wraz ze współpracującymi ekspertami, dokonuje kontroli i oceny dostarczonych dokumentów.

Wstecz