Zmiana listy rankingowej

16.12.2019

Podczas posiedzenia w dniu 12 listopada 2019 r. Komisja Konkursowa „Programu Bloki 200+” rozpatrzyła aspekty związane z dokumentami dostarczonymi przez Uczestników prac B+R w Fazie III, którym 8 listopada br. przyznano Wynik Pozytywny.

W konsekwencji podjęto m.in. decyzję o zmianie listy Wykonawców rekomendowanych do prowadzenia prac B+R w Fazie III Programu. Zmieniona lista została zatwierdzona 13 listopada br. decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr inż. Wojciecha Kamienieckiego. Obecnie lista podmiotów zakwalifikowanych do Fazy III kształtuje się, jak poniżej:

Kolejność (wg uzyskania najwyższej liczby punktów)

Wykonawca:

1.

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. ul. Wróbli 38,
40-534 Katowice

2.

Konsorcjum: Politechnika Warszawska - Lider Konsorcjum, ul. Politechniki 1, 00-661 Warszawa; Transition Technologies SA ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa; Energoprojekt Warszawa SA
ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa; Polimex-Mostostal SA ul. Jana Pawła II nr 12, 00-124 Warszawa

3.

Fabryka Kotłów RAFAKO SA ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz

Wraz z doręczeniem decyzji Dyrektora NCBNR Wykonawcy RAFAKO, rozpocznie się okres, w którym zobligowany będzie do dostarczenia dokumentów warunkujących rozpoczęcie prac badawczych prototypu w skali rzeczywistej bloku elektroenergetycznego klasy 200 MWe. Jednocześnie dokonano adekwatnej modyfikacji harmonogramu Programu.
Szczegółowe informacje zawarte we wspomnianej powyżej decyzji Dyrektora NCBR dostępne są w biuletynie informacji publicznych NCBR.

Wstecz