„Bezemisyjny transport publiczny” - zakończenie Dialogu Technicznego

10.07.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 10 lipca zakończyło Dialog Techniczny poprzedzający wszczęcie procedury wyboru Wykonawcy/Wykonawców na opracowanie i dostawę bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego. W wyznaczonym terminie, tj. do 8 lipca br., wnioski o dopuszczenie do udziału w Dialogu złożyło 18 podmiotów:

1. AIU+ Sp. z o.o.
2. Autosan Sp. z o.o.
3. EvoBus Polska, Sp. z o.o.
4. Politechnika Śląska
5. RIOT Sp. z o.o.
6. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
7. RDLabs Sp. z o.o. Sp.k.
8. SOLARIS Bus&Coach S.A.
9. Systemy Autobusowe Sp. z o.o.
10. Ursus Bus S.A.
11. Ursus S.A. w restrukturyzacji
12. Impact Clean Power Technology S.A.
13. BMZ Poland Sp. z o.o.
14. Rafako S.A.
15. SCHUNK CARBON TECHNOLOGY S.R.O. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
16. Volvo Bus Corporation
17. MAN Truck&Bus Polska Sp. z o.o.
18. Autonomous Systems Sp. z o.o.

Celem Dialogu Technicznego było uzyskanie niezbędnych informacji technicznych w dziedzinie transportu bezemisyjnego oraz informacji o najbardziej innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych dostosowanych do potrzeb rynku, które umożliwią realizację celów programu w ramach dostępnego budżetu oraz planowanego harmonogramu. Dialog Techniczny miał również na celu zbadanie możliwości Wykonawców w zakresie przeprowadzenia prac B+R, preferowanych warunków płatności oraz innych istotnych warunków kontraktowych.

Program "BTP" jest realizowany od 2017 roku. NCBR stosuje w nim nowatorską formułę partnerstwa innowacyjnego, w której współzamawiającymi są NCBR, 26 miast oraz Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia (GZM). Zgodnie z przyjętą koncepcją technologiczną oraz modelem finansowania prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w miarę osiąganych rezultatów, program został podzielony na dwie części:

1. część badawczą, finansowaną przez NCBR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, mającą na celu opracowanie prototypów pojazdów
oraz
2. część wdrożeniową, której uruchomienie jest uzależnione od spełnienia określonych w postępowaniu wymagań dotyczących realizacji kolejnych etapów prac części badawczej.

Dowiedz się więcej

Wstecz