Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Bezemisyjny Transport Publiczny” (BTP) 15 lipca ogłosiło postępowanie nr 30/19/PI, którego celem jest opracowanie i dostawa typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego.

15.07.2019

Program "BTP" jest realizowany od 2017 roku. NCBR stosuje w nim nowatorską formułę partnerstwa innowacyjnego, w której współzamawiającymi są NCBR, 26 miast oraz Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia (GZM). Zgodnie z przyjętą koncepcją technologiczną oraz modelem finansowania prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w miarę osiąganych rezultatów, program został podzielony na dwie części:

  1. część badawczą, finansowaną przez NCBR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, mającą na celu opracowanie prototypów pojazdów zgodnie z kryteriami wypracowanymi wspólnie przez NCBR i biorące udział w Programie miasta i GZM
  2. oraz
  3. część wdrożeniową, której uruchomienie jest uzależnione od spełnienia określonych w postępowaniu wymagań dotyczących realizacji kolejnych etapów prac części badawczej.

Dowiedz się więcej

Pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres elektroniczny przetargi@ncbr.gov.pl lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego.

Wstecz