Przedłużenie terminu – dialog techniczny / Extension of deadline - technical dialogue

31.05.2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wydłużony zostaje termin składania wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w Dialogu Technicznym nr 12/17/DT Dostawy bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w procedurze i składania wniosków do dnia 9 czerwca 2017 r. do godziny 16:00.

Aktualne ogłoszenie dostępne jest pod adresem: /fileadmin/user_upload/import/other/technicaldialogue-2017-05-26.pdf

Dear Applicants,

We kindly inform, that NCBR prolonged the deadline for filing applications to participate in the technical dialogue no 12/17/DT Zero-emission public transport vehicles. We sincerely invite you to participate in the procedure and submit your applications by 9 June 2017 until 16:00.

Wstecz