Unieważnienie postępowania nr 30/19/PI

06.04.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 3 kwietnia 2020 r. unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 30/19/PI, realizowane w ramach programu „Bezemisyjny transport publiczny”. W kontekście obowiązujących procedur, skali zamówienia oraz czasu niezbędnego na realizację zaplanowanych etapów, przyjęta formuła realizacji nie pozwoliła na kontynuację działań na rzecz bezemisyjności w transporcie publicznym w przyjętym kształcie. Szczegółowe informacje na temat przesłanek unieważnienia postępowania dostępne są w BIP NCBR.

Jednocześnie NCBR zwraca uwagę na nowe możliwości wsparcia projektów B+R w obszarze transportu ekologicznego w ramach specjalnie uruchomionego konkursu „Szybkiej Ścieżki” - „OZE w transporcie”. Dowiedz się więcej.

Wstecz