Ogłoszenie konkursu nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” na wykonanie i finansowanie projektów badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”

13.12.2017

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 14.12.2017 r. ogłasza Konkurs nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” na wykonanie i finansowanie projektów badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 14.12.2017 r., od godz. 8.15 do 06.02.2018 r., do godz. 16.15 pod adresem osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” należy kierować na adres e-mail: dobr@ncbr.gov.pl

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin Konkursu Nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017”
  2. Założenia dla projektów w Konkursie Nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa
  3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu
  4. Niezbędne elemety umowy konsorcjum
  5. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu
  6. Procedura aplikacyjna
  7. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
Wstecz