Numer tematu

Tytuł projektu

Priorytetowy obszar badań

Resort

Gestor Sprzętu

Planowany okres realizacji projektu
(w miesiącach)

Planowany do uzyskania poziom gotowości technologii

1

Budowa platformy do prowadzenia testów, eksperymentów procesowych oraz neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych.

Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń,
Technika kryminalistyczna

MSWiA

Policja
(CBŚP, BOA, SPAP, LK, ATK, NGRMP)

36

IX

2

Genetyczna baza danych do identyfikacji i profilowania narkotycznej odmiany konopi. 

Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń,
Technika kryminalistyczna

MSWiA

Policja

36

IX

3

Wykorzystanie potencjału mikrobiomu środowiskowego w kryminalistyce.

Technika kryminalistyczna

MSWiA

Policja

36

IX

4

Stanowisko do hamowania pocisków o wysokiej energii

Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń,
Technika kryminalistyczna, Profilaktyka społeczna, wiktymologia, kryminologia oraz badania społeczne, Organizacja i zarządzanie

MSWiA

Policja (Pracownie Badań Broni i Balistyki w Laboratoriach Kryminalistycznych)

36

IX

5

Teleinformatyczny moduł wspomagania identyfikacji ofiar katastrof i ataków terrorystycznych

Technika kryminalistyczna, Organizacja i zarządzanie, Nowoczesne technologie lub rozwiązania innowacyjne w sferze bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz narodowej kryptografii

MSWiA

Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa

36

IX

6

Analiza epigenomu w celach dochodzeniowo-śledczych – zwiększenie możliwości identyfikacyjnych i wykrywczych badań DNA

Technika kryminalistyczna

MSWiA

Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa

36

IX

7

Symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego

Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania
i neutralizacji zagrożeń

MSWiA

Policja

48

IX

8

Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych

Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń,
Technika kryminalistyczna

MSWiA

Policja

36

IX

9

Opracowanie zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego umożliwiającego zautomatyzowane przetwarzanie informacji zgromadzonych w kryminalistycznych biometrycznych bazach danych w celu zwalczania przestępstw lub identyfikacji osób

Technika kryminalistyczna, Organizacja i zarządzanie, Nowoczesne technologie lub rozwiązania innowacyjne w sferze bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz narodowej kryptografii

MSWiA

Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa i inne uprawnione podmioty

36

IX

10

Baza standaryzowanych programów profilaktycznych

Profilaktyka społeczna, wiktymologia, kryminologia oraz badania społeczne

MSWiA

Policja oraz instytucje państwowe i samorządowe w obszarze profilaktyki społecznej (np. placówki oświatowe, organizacje społeczne)

20

IX

11

Stanowisko do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstających wskutek użycia strzeleckiej broni palnej

Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń,
Technika kryminalistyczna, Profilaktyka społeczna, wiktymologia, kryminologia oraz badania społeczne, Organizacja i zarządzanie

MSWiA

Policja, służby podległe MSWiA lub MON, uzbrojone formacje ochronne chroniące wrażliwą infrastrukturę

36

IX

12

Innowacyjny trenażer edukacyjny z interaktywnymi modułami z zakresu prewencji społecznej

Profilaktyka społeczna, wiktymologia, kryminologia oraz badania społeczne

MSWiA

Państwowa Straż Pożarna, inne jednostki i instytucje realizujące zajęcia edukacyjne dla społeczeństwa w zakresie prewencji społecznej

24

IX

13

Trenażer do ćwiczeń pożarowych w warunkach rzeczywistych

Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Organizacja i zarządzanie

MSWiA

Państwowa Straż Pożarna
 

36

IX

14

Opracowanie innowacyjnego systemu wykrywania osób ukrytych w środkach transportu

Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń


MSWiA

Straż Graniczna, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa, Krajowa Administracja Skarbowa
 

36

IX

15

Nowoczesne metody przygotowania zespołu do działań specjalnych z wykorzystaniem psów służbowych

Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń,
Technika kryminalistyczna.

MSWiA

Straż Graniczna, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Więzienna, Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej, Straż Ochrony Kolei, Krajowa Administracja Skarbowa, Służba Ochrony Państwa

30

IX