BRIdge Alfa nabór ofert i koncepcji instrumentów wsparcia

26.09.2013

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, iż z dniem 25 października 2013 r. nabór ofert i koncepcji instrumentów wsparcia w ramach inicjatywy BRIdge Alfa zostanie zawieszony na czas nieokreślony. Przypominamy, że ocenie podlegać będą oferty złożone do NCBR w wersji papierowej w języku polskim i angielskim.

Wstecz