Zamknięcie Przedsięwzięcia pilotażowego BRIdge - „Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych – testowanie nowych mechanizmów wsparcia”

08.07.2013

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, iż z dniem 30 września 2013 r. nabór wniosków do Przedsięwzięcia Pilotażowego BRIdge: Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych – testowanie nowych mechanizmów wsparcia ustanowionego Komunikatem Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie realizacji przedsięwzięcia pilotażowego w zakresie szczególnego sposobu wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych z dnia 7 listopada 2011 r. zostanie zamknięty. Wnioski złożone przed datą zamknięcia zostaną rozpatrzone zgodnie z Regulaminem Przedsięwzięcia.

Jednocześnie informujemy, iż po 30 września 2013 nowe wnioski w Przedsięwzięciu BRIdge: Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych – testowanie nowych mechanizmów wsparcia nie będą przyjmowane przez NCBR.

Wstecz