Zaproszenie do zgłaszania uwag do wzoru umowy obowiązującego w ramach przedsięwzięcia BRIdge

22.03.2013

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa w związku z realizowanym przez NCBR przedsięwzięciem BRIdge: Badania Rozwój Innowacje. BRIdge: Badania Rozwój Innowacje  - przedsięwzięciem pilotażowym, który ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych.

Pragniemy dalej rozwijać i doskonalić przedsięwzięcie BRIdge: Badania Rozwój Innowacje, w celu lepszego dopasowania go do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą do obecnych i potencjalnych Wnioskodawców, a także innych zainteresowanych podmiotów, o zgłaszanie uwag do przygotowanej przez NCBR dokumentacji BRIdge: Badania Rozwój Innowacje. W szczególności zależy nam na Państwa uwagach do wzoru umowy, którą podpisujemy z Wnioskodawcami.

Uwagi do założeń przedsięwzięcia, a także dokumentów aplikacyjnych oraz umowy o współpracy prosimy zgłaszać w trybie „rejestruj zmiany” w dokumentach umieszczonych jako wzory na stronie internetowej NCBR: /programy/programy-krajowe/bridge/. Uwagi można zgłaszać w trybie ciągłym (brak terminu końcowego zgłaszania uwag). Uwagi proszę nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: bridge@ncbr.gov.pl).

Wstecz