Aktualizacja regulaminu i wzorów wniosków o dofinansowanie w ramach I konkursu Programu BroTech

12.11.2010

Uprzejmie informujemy o zmianie w regulaminie I konkursu w ramach programu BroTech.
W odniesieniu do wersji regulaminu zamieszczonej w ogłoszeniu z dnia 29 września 2010r. zmianie uległa definicja Wnioskodawcy wskazana w Rozdz. I "Słownik pojęć". Zmiana ma na celu ujednolicenie definicji "Wnioskodawcy" wskazanych w dokumentach Programu BroTech i polega na usunięciu z regulaminu zapisu wskazującego na obowiązek posiadania przez Przedsiębiorcę osobowości prawnej.

Uprzejmie informujemy, że w ramach I konkursu Programu BroTech obowiązują Wnioskodawców wzory wniosków o dofinansowanie generowane przez system elektroniczny udostępniony na stronie brotech.ncbir.pl, które wprowadzają niezbędne korekty redakcyjne i uszczegółowienia względem wersji wniosków o dofinansowanie, odpowiednio dla MŚP lub jednostki naukowej, zamieszczonych w ogłoszeniu z dnia 29 września 2010r.

Wstecz