II konkurs GO_GLOBAL.PL - lista odwołań rozpatrywanych przez Komisję Odwoławczą

27.10.2016

W II konkursie GO_GLOBAL.pl zostało złożonych 80 wniosków o dofinansowanie. Spośród wszystkich złożonych wniosków 65 uzyskało pozytywną ocenę formalną, natomiast 15 negatywną.

Spośród 65 wniosków podlegających ocenie merytorycznej I stopnia 36 uzyskało ocenę pozytywną, natomiast 29 ocenę negatywną, z czego 14 wnioskodawców złożyło odwołania od tego etapu oceny. Wszystkie odwołania, decyzją Komisji Odwoławczej Rady NCBR, zostały pozostawione bez rozpatrzenia. Niniejsze dotyczy rozstrzygnięcia Komisji Odwoławczej Rady NCBR w zakresie 14 odwołań od wyników oceny merytorycznej I stopnia. Lista odwołań rozpatrywanych przez Komisję Odwoławczą - w załączeniu.

Ponadto spośród 15 Wnioskodawców, których projekty uzyskały negatywną ocenę formalną, 8 złożyło protest od tego etapu oceny. Wszystkie te protesty zostały uwzględnione, jednak wszystkie projekty otrzymały ocenę negatywną na etapie oceny merytorycznej I stopnia (aktualizacja na stronie odnośnie tego etapu nastąpiła 24.10). Do tych 8 Wnioskodawców zostały 20.10. wysłane pisma z informacją o negatywnej ocenie merytorycznej oraz zawierające pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od wyników oceny.

Wstecz