II Konkurs programu GO_GLOBAL.PL - informacja dotycząca rozpatrzenia protestów

03.10.2016

W ramach II Konkursu programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm wpłynęło 80 wniosków o dofinansowanie. Zostały one poddane ocenie formalnej, która zakończyła się 4 lipca 2016 r. W wyniku oceny 65 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, a 15 odrzucono z przyczyn formalnych.

8 wnioskodawców, których wnioski zostały ocenione negatywnie, zgodnie z regulaminem II konkursu, złożyło protesty do Zespołu do spraw rozpatrywania protestów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Po zapoznaniu się z dokumentacją niezbędną do rozpatrzenia protestów, na posiedzeniu w dniu 8 września 2016 r., Zespół wydał rekomendacje o uwzględnieniu wszystkich złożonych protestów, tj.

  1. DrOmnibus Sp z o.o. (WND-GO_GLOBAL.PL-0001/16)
  2. Grow More Consulting sp. z o.o. (WND-GO_GLOBAL.PL-0003/16)
  3. Centrum Akredytacji Sp. z o.o. (WND-GO_GLOBAL.PL-0030/16)
  4. Agencja Public Relations Fryz (WND-GO_GLOBAL.PL-0039/16)
  5. Rattlesnake System Kuczyński Stęgierski Suszyński Spółka jawna (WND-GO_GLOBAL.PL-0043/16)
  6. Schilsner Industry Group Sp. z o.o. (WND-GO_GLOBAL.PL-0051/16)
  7. Fundacja Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie (WND-GO_GLOBAL.PL-0067/16)
  8. Velis Sp. z o.o. Sp. k. (WND-GO_GLOBAL.PL-0076/16).
Wstecz