Informacja dla beneficjentów "Inicjatywy Technologicznej I" z cesjami umów zawartych z MNiSW

29.12.2011

NCBiR nie będzie podpisywało z beneficjentami nowej umowy (wg wzoru NCBiR) - realizacja i sprawozdawczość dotycząca tych projektów będzie kontynuowana na zasadach określonych w umowie z MNiSW.
Dla projektów, w których beneficjentami są jednostki naukowe zmiany do umowy zostaną wprowadzone w drodze aneksu. Zmiany te dotyczyć będą warunków wypłaty dofinansowania oraz zasad raportowania.
Beneficjenci, których dotyczą zmiany otrzymają wzory aneksów do dnia 6 marca 2009 r.

Wstecz