Inicjatywa technologiczna I

29.12.2011

W piątek 18 kwietnia Centrum rozpoczęło wysyłanie drogą elektroniczną (na adresy podane we wnioskach) umów cesji dotyczących realizacji 45 projektów, na które zawarli Państwo już umowę z MNiSW. Zgodnie z tą umową NCBiR przejmie prawa i obowiązki MNiSW i stanie się stroną umowy z Państwem. Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie projektu umowy i poinformowanie Centrum drogą elektroniczną w ciągu 5 dni o jej akceptacji lub konieczności wprowadzenia zmian - w takim przypadku prosimy o załączenie projektu z naniesionymi poprawkami w trybie rejestruj zmiany.

Jeśli nie będziecie mieli Państwo zastrzeżeń do projektu umowy, prosimy o wydrukowanie go w liczbie wskazanej w § 8 umowy, podpisanie każdego egzemplarza i odesłanie do Centrum na adres:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Ks. I. Skorupki 4
00-546 Warszawa

z dopiskiem „Inicjatywa technologiczna I". Do wydruku umowy należy załączyć:

  • w przypadku przedsiębiorców - wyciąg z KRS,
  • w przypadku jednostek naukowych - dokument poświadczający sposób reprezentacji (np. statut).

Po podpisaniu cesji przez wszystkie strony umowy, zostanie do Państwa wysłany nowy wzór umowy na dofinansowanie realizowanego przez Państwa projektu w ramach IT I, który będzie w pełni odzwierciedlał treść tego Przedsięwzięcia MNiSW (dotychczas podpisywane umowy nie dotyczyły wprost zadań/prac, które były przewidziane do finansowania w ramach Inicjatywy technologicznej I). Istotne, że finansowanie Państwa projektu będzie mogło się zacząć już po podpisaniu przez wszystkie strony umowy cesji.

W odniesieniu do pozostałych projektów, tj. tych które jeszcze nie mają podpisanych umów, wysyłanie wzorów umów z NCBiR rozpocznie się w tym tygodniu.

Wszelkie pytania dotyczące "Inicjatywy technologicznej I" prosimy kierować na email:

initechI@ncbir.gov.pl

Wstecz