Zadania dla NCBiR zlecone przez MNiSW: projekty zamawiane, rozwojowe i „Inicjatywa technologiczna I”

29.12.2011

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka zleciła Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju realizację projektów zamawianych /oprócz wcześniej już przyjętych przez Centrum/ oraz realizację projektów rozwojowych, przyjętych do finansowania w ramach IV konkursu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka zleciła Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju realizację projektów zamawianych /oprócz wcześniej już przyjętych przez Centrum/ oraz realizację projektów rozwojowych, przyjętych do finansowania w ramach IV konkursu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przejęło także monitorowanie projektów rozwojowych i celowych realizowanych w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa technologiczna I", w tym 46 umów już zawartych oraz 96 projektów, na które umowy będą zawierane już przez Centrum.

Proces przejmowania Przedsięwzięcia „Inicjatywa technologiczna I" powinien zakończyć się w kwietniu br. W tym czasie sukcesywnie podpisywane będą umowy, zgodnie z którymi nastąpi cesja praw i obowiązków wynikających z 46 umów zawartych między MNiSW a beneficjentami na Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Następnie Centrum przygotuje nowe wzory umów i formularzy, które w pełni odzwierciedlą treść decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z kolei z beneficjentami 96 projektów, dla których umowy z MNiSW nie zostały jeszcze zawarte, Centrum podpisze własne umowy, wg nowego wzoru.

Wzory formularzy zostaną udostępnione na stronie internetowej Centrum w najbliższych tygodniach. Jednocześnie informujemy, że wszelkie zmiany w harmonogramie prac wynikające z opóźnień po stronie MNiSW zostaną uwzględnione w nowych umowach.

Wszelkie pytania dotyczące "Inicjatywy technologicznej I" prosimy kierować na email: initechI@ncbir.gov.pl

Kontakt w sprawach projektów rozwojowych, przyjętych do finansowania w ramach IV konkursu:

Izabela Rzepczyńska
Koordynator zespołu ds. Projektów Badawczych
tel. +48 515 061 529
email: i.rzepczynska@ncbir.gov.pl

Wstecz