Informacja dla Wnioskodawców

15.09.2011

W związku z licznymi pytaniami oraz niepełnymi możliwościami załączania plików w systemie OSF, uprzejmie informujemy, że wnioskodawcę obowiązuje złożenie załączników wymaganych regulaminem i wskazanych w systemie OSF. Dotyczy to w szczególności obu formularzy obowiązujących dla pomocy publicznej i oświadczenia o posiadaniu środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu, niepozostawaniu w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Załączniki, w których wymagany jest podpis osoby upoważnionej lub potwierdzenie za zgodność z oryginałem należy złożyć w oryginale lub złożyć stosowne podpisy na wydrukach załączników generowanych przez system OSF.

Wstecz