Program LIDER – rozstrzygnięcie IV konkursu

17.07.2013

Uprzejmie informujemy, że IV konkurs w ramach programu Lider został rozstrzygnięty.


Dyrektor Centrum, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego, podjął decyzję o finansowaniu 41 projektów, których łączna wartość wynosi 43 692 853 zł.


Projekty finansowane w IV konkursie programu Lider:

Lp. Numer wniosku Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Jednostka Tytuł projektu Kwota
1. 431/L-4/2012 Aleksander Jamsheer Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Identyfikacja nowych genów zaangażowanych w rozwój wrodzonych wad kończyn i dysplazji kostnych człowieka oraz opracowanie innowacyjnych, kompleksowych testów opartych o nowoczesne techniki sekwencjonowania DNA, służących diagnostyce tych zaburzeń 1 200 000,00 zł
2. 410/L-4/2012 Przemysław Wachulak Wojskowa Akademia Techniczna Mikroskop EUV z nanometrową rozdzielczością przestrzenną do zastosowań we współczesnej nauce i technologii 1 200 000,00 zł
3. 571/L-4/2012 Szymon Pustelny Uniwersytet Jagielloński Nowa generacja magnetometrów atomowych na potrzeby medycyny i przemysłu 1 199 760,00 zł
4. 683/L-4/2012 Grzegorz Skrabalak Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Technologia wieloelektrodowego, precyzyjnego wykonywania otworów w materiałach trudnoobrabialnych 650 900,00 zł
5. 414/L-4/2012 Piotr Golec Uniwersytet Gdański Innowacyjna terapia infekcji bakteryjnych zwierząt domowych i hodowlanych oparta na fagoterapii 1 191 600,00 zł
6. 521/L-4/2012 Bartosz Firlik Politechnika Poznańska Identyfikacja i modelowanie zjawisk nieliniowych w strefie kontaktu koła z szyną, celem opracowania nowego profilu koła tramwajowego 1 150 560,00 zł
7. 625/L-4/2012 Anna Czarnecka Wojskowy Instytut Medyczny Hodowle biomimiczne jako innowacyjne narzędzie przedklinicznego testowania nowych leków 1 191 400,00 zł
8. 637/L-4/2012 Agnieszka Bętkowska Cavalcante Zylia sp. z o.o. Mobilny i Personalny Asystent Mowy 1 044 040,00 zł
9. 471/L-4/2012 Joanna Ortyl Politechnika Krakowska Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line oraz off-line w produkcji powłok polimerowych. 1 190 635,00 zł
10. 591/L-4/2012 Kamil Grabowski Politechnika Łódzka Biometryczny system uwierzytelniania pozytywnego dla scenariuszy niekooperacyjnych. 1 195 320,00 zł
11. 559/L-4/2012 Ksenia Ostrowska Politechnika Krakowska System oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych on-line realizowanych urzadzeniami redundantnymi 1 200 000,00 zł
12. 479/L-4/2012 Grzegorz Bieszczad Wojskowa Akademia Techniczna Metoda i system do wykrywania obiektów z użyciem polarymetrii obrazowej w zakresie dalekiej podczerwieni 1 116 840,00 zł
13. 469/L-4/2012 Michał Makowski Politechnika Warszawska Kompaktowy ultra-wydajny projektor laserowy do urządzeń przenośnych 1 189 200,00 zł
14. 445/L-4/2012 Joanna Grzyb Instytut Fizyki PAN Optymalizacja układu białkowo-półprzewodnikowego pod kątem zastosowań sensorycznych 1 200 000,00 zł
15. 673/L-4/2012 Monika Bil Politechnika Warszawska Biomateriały z pamięcią kształtu do wytwarzania inteligentnych nośników leków stosowanych w regeneracji tkanki kostnej i naczyń krwionośnych 1 198 200,00 zł
16. 404/L-4/2012 Konrad Tudyka Politechnika Śląska Projekt i budowa prototypowego wielokomorowego spektrometru scyntylacyjnego do szybkich pomiarów niskich radioaktywności 368 180,00 zł
17. 541/L-4/2012 Damian Karwowski Politechnika Poznańska Efektywne sterowanie koderem wizyjnym HEVC 947 880,00 zł
18. 645/L-4/2012 Sebastian Koziołek Politechnika Wrocławska Mobilna stacja zasilania oczyszczonym i skompresowanym biogazem 958 800,00 zł
19. 527/L-4/2012 Michał Bystrzejewski Uniwersytet Warszawski Nowe mobilne nanokompozyty o wysokiej stabilności korozyjnej do usuwania związków organicznych i jonów metali ciężkich 807 840,00 zł
20. 693/L-4/2012 Witold Kazimierski Marine Technology sp. z o. o. Mobilna nawigacja śródlądowa 819 720,00 zł
21. 707/L-4/2012 Dorota Bociąga Politechnika Łódzka MOdified BIOmaterials - MEDicine future 1 199 040,00 zł
22. 657/L-4/2012 Michał Frydrysiak Politechnika Łódzka Tekstroniczny system do ochrony ludzi starszych 718 560,00 zł
23. 593/L-4/2012 Dorota Wilk-Kołodziejczyk Instytut Odlewnictwa System informacyjno-decyzyjny wspomagający produkcję żeliwa ADI 1 131 555,00 zł
24. 711/L-4/2012 Joanna Romanowska Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Nukleozydo difosforany- nowatorska koncepcja pro-nukleotydów anty-HIV 1 188 000,00 zł
25. 573/L-4/2012 Elżbieta Jastrzębska Politechnika Warszawska Mikrosystem Lab-on-a-chip do modelowania i badania wzrostu komórek mięśnia sercowego. 1 090 836,00 zł
26. 513/L-4/2012 Krzysztof Fic Politechnika Poznańska Kondensator elektrochemiczny o wysokiej gęstości energii i mocy operujący w roztworach sprzężonych par redoks 887 640,00 zł
27. 611/L-4/2012 Dominika Latusek-Jurczak Akademia Leona Koźmińskiego Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami 994 014,00 zł
28. 433/L-4/2012 Artur Maciej Politechnika Śląska Badania nad wytwarzaniem bezchromianowych powłok konwersyjnych metodą utleniania anodowego na galwanicznych powłokach stopowych Zn-Ni 1 200 000,00 zł
29. 537/L-4/2012 Marta Kadela Instytut Techniki Budowlanej Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu w kontakcie z podłożem gruntowym 1 199 990,00 zł
30. 438/L-4/2012 Tadeusz Gorewoda Instytut Metali Nieżelaznych Badania nad metodami preparatyki próbek wybranych spoiw i opracowanie procedur analitycznych pozwalających na ich szybką i poprawną analizę metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej 846 036,00 zł
31. 406/L-4/2012 Piotr Jakub Boruszewski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Innowacyjne materiały kompozytowe z biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu, zwiększające konkurencyjność przemysłu drzewnego 1 185 120,00 zł
32. 659/L-4/2012 Janusz Będkowski Instytut Maszyn Matematycznych Badania Mobilnego Systemu Wspomagającego Projektowanie Przestrzenne 1 199 998,00 zł
33. 639/L-4/2012 Tomasz Piotrowski Politechnika Warszawska Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym 1 116 000,00 zł
34. 443/L-4/2012 Łukasz Święch Politechnika Rzeszowska Metodyka projektowania cienkościennych, integralnie usztywnianych, lotniczych struktur nośnych 1 200 000,00 zł
35. 408/L-4/2012 Mateusz Kudasik Instytut Mechaniki Górotworu PAN Nowatorski system wspomagania oceny zagrożeń gazowych w kopalniach rud miedzi 1 146 000,00 zł
36. 489/L-4/2012 Dawid Nidzworski Uniwersytet Gdański Jadalna szczepionka przeciwko wirusowi grypy dla drobiu 1 199 640,00 zł
37. 519/L-4/2012 Anna Fraś Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Pieczywo pszenżytnio-owsiane jako nowy polski produkt żywieniowy o podwyższonej wartości prozdrowotnej 976 694,00 zł
38. 605/L-4/2012 Barbara Kusznierewicz Politechnika Gdańska Wykorzystanie technologii mikrofalowych w przetwórstwie warzyw  i owoców w celu uzyskania produktów żywnościowych o wysokiej jakości zdrowotnej 1 084 800,00 zł
39. 413/L-4/2012 Marcin Barański Branżowy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel Wibroakustyczna metoda diagnostyczna silników trakcyjnych i generatorów z magnesami trwałymi na podstawie sygnałów własnych 1 196 575,00 zł
40. 424/L-4/2012 Arkadiusz Rubiec Wojskowa Akademia Techniczna Platforma bazowa ekstremalnej mobilności z napędem hydrostatycznym 1 155 480,00 zł
41. 497/L-4/2012 Artur Wiktor Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zastosowanie pulsacyjnego pola elektrycznego oraz kombinowanej metody z wykorzystaniem pulsacyjnego pola elektrycznego oraz ultradźwięków do wspomagania procesu suszenia tkanki roślinnej 756 000,00 zł


Serdecznie gratulujemy kierownikom zwycięskich projektów!!!


UWAGA: Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie wydawanie decyzji, które zostaną przesłane wnioskodawcom pocztą tradycyjną.

Wstecz