IV konkurs Programu Patent Plus - wyniki oceny formalnej wniosków

19.11.2014

Szanowni Państwo,


informujemy, iż zakończył się proces oceny formalnej w ramach IV konkursu Programu Patent Plus. Poniżej zamieszczamy wyniki oceny, obejmujące listy wniosków z pozytywną oraz negatywną oceną formalną.


Ponadto uprzejmie informujemy, że do Wnioskodawców, których wnioski uzyskały negatywną ocenę formalną zostaną wysłane pisma wskazujące przyczyny odrzucenia wniosku.


Zgodnie z Regulaminem IV konkursu, od pisemnej informacji ws. odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych przysługuje protest do Dyrektora Centrum, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wnioskodawcy.


O wszelkich informacjach dotyczących procesu oceny wniosków będziemy Państwa informować na stronie internetowej Programu w zakładce Aktualności.

Wstecz