Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w III rundzie konkursu TANGO IV (ścieżka A, B, C)

04.08.2020

Zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu konkursu TANGO IV, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych dla wniosków o dofinansowanie złożonych w III rundzie konkursu zaplanowane zostały w dniach 24 sierpnia - 11 września 2020 r. Spotkania zostaną przeprowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

O dokładnej dacie i godzinie spotkania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wstecz