Uzupełnienie dokumentacji wymaganej na etapie podpisywania umowy – WEKSEL i DEKLARACJA WEKSLOWA - konkurs TANGO IV

15.09.2020

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w zakładce dotyczącej warunków konkursów zostały zamieszczone następujące dokumenty, wymagane na etapie podpisywania umowy:

WEKSEL 
DEKLARACJA WEKSLOWA – Ścieżka A
DEKLARACJA WEKSLOWA – Ścieżka B i C
Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełnienia weksla i deklaracji wekslowej

Wstecz