Wyniki III konkursu CuBR

25.01.2017

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w III konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR, przedstawiamy listy rankingowe pozytywnie i negatywnie ocenionych wniosków.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków

Lp. Nr wniosku
Wnioskodawca/
Lider i członkowie konsorcjum
Ocena końcowa Status wniosku
1.
CuBR-3/7
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe,
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
Politechnika Śląska,
SEVITEL sp. z o.o.
23,0/26,0
rekomendowany do dofinansowania
2. CuBR-3/8
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica,
KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo - Rozwojowe,
Politechnika Wrocławska
22,5/26,0
brak rekomendacji do czasu złożenia wyjaśnień przez Wnioskodawcę
3. CuBR-3/41
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe,
Instytut Mechaniki Górotworu PAN,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Główny Instytut Górnictwa,
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
22,0/26,0 odstąpienie od realizacji projektu przez Wnioskodawcę
4. CuBR-3/31
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
21,0/26,0 rekomendowany do dofinansowania
5. CuBR-3/16
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe,
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Główny Instytut Górnictwa,
NITROERG S.A.
20,0/26,0 rekomendowany do dofinansowania
6. CuBR-3/36
Politechnika Wrocławska,
Aksel sp. z o.o.,
Produs S.A.
18,5/26,0 rekomendowany do dofinansowania
6. CuBR-3/42
Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
Plasma System S.A.,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
18,5/26,0 rekomendowany do dofinansowania
7. CuBR-3/35
Desim Spółka z o.o.  sp. k.,
Główny Instytut Górnictwa
18,0/26,0 rekomendowany do dofinansowania
8. CuBR-3/2
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
16,0/26,0 rekomendowany do dofinansowania
8. CuBR-3/11
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział Lubin,
Dynamic Safety Corporation sp. z o.o.,
Sonovero sp. z o.o
16,0/26,0 rekomendowany do dofinansowania
8. CuBR-3/17
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
16,0/26,0 rekomendowany do dofinansowania
8. CuBR-3/19
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska  PAN,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
16,0/26,0 rekomendowany do dofinansowania

Lista rankingowa negatywnie ocenionych wniosków

Lp. Nr wniosku
Wnioskodawca/
Lider i członkowie konsorcjum
Ocena końcowa Status wniosku
1.
CuBR-3/21
Politechnika Wrocławska,
Centrum Badań Jakości sp. z o.o. ,
INOVA Centrum Innowacji Technicznej sp. z o. o.
20,5/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
2. CuBR-3/29
Akademia Górniczo-Hutnicza Stanisława Staszica,
TEGEOS sp. z.o.o,
New Energy Transfer S.A,
Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego
17,0/26.0 nierekomendowany do dofinansowania
3. CuBR-3/27
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe,
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
Bipromet S.A.
15,5/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
4. CuBR-3/12
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica,
KGHM ZANAM S.A,
KGHM CUPRUM sp. z o.o -Centrum Badawczo-Rozwojowe
13,5/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
5. CuBR-3/20
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy,
INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o.
13,5/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
6. CuBR-3/38
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe,
Politechnika Wrocławska,
Główny Instytut Górnictwa,
Solarpol Polskie Centrum Energii Odnawialnej Skorut Zając Jolanta
13,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
7. CuBR-3/9
Politechnika Wrocławska,
Instytut Maszyn Matematycznych,
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
Skala 3D Artur Adamek
13,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
8. CuBR-3/25
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
Politechnika Krakowska
13,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
9. CuBR-3/4
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
Politechnika Wrocławska,
KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe ,
Akademia Górnicza-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Politechnika Śląska
12,5/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
10. CuBR-3/6
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
12,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
11. CuBR-3/33
Politechnika Wrocławska,
KGHM ZANAM S.A
12,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
12. CuBR-3/18
Instytut Techniki Górniczej KOMAG,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Stowarzyszenie Eko-Biegły®,
Hellfeier sp. z o.o
11,5/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
13. CuBR-3/3
Politechnika Gdańska,
KGHM ZANAM S.A.
11,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
14. CuBR-3/10
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe,
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Politechnika Wrocławska,
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
11,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
15. CuBR-3/22
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Uniwersytet Śląski,
Wrocławskie Centrum Badań EIT + sp. z o. o.
11,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
16. CuBR-3/26
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
Centrum Badań Jakości sp. z o.o.,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
10,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
17. CuBR-3/1
Instytut Techniki Górniczej KOMAG,
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
9,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
18. CuBR-3/24
KGHM ZANAM S.A.,
Politechnika Wrocławska,
Główny Instytut Górnictwa,
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
8,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
19. CuBR-3/32
Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego,
Akademia Górniczo-Hutnicza Stanisława Staszica,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
MONIT SHM sp. z o.o.
8,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
20. CuBR-3/39
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
7,5/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
21. CuBR-3/5
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe,
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzmierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu,
METRACO S.A,
iPanterm sp. z o.o
5,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
22. CuBR-3/40
Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego,
Akademia Górniczo-Hutnicza Stanisława Staszica,
New Energy Transfer S.A. ,
TEGEOS sp. z o. o.
5,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
23. CuBR-3/28
Wojskowa Akademia Techniczna  im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
4,5/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
24. CuBR-3/14
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe,
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Politechnika Śląska,
SEVITEL sp. z o.o. ,
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
4,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
25. CuBR-3/15
Politechnika Łódzka,
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” ,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
4,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
26. CuBR-3/37
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy,
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
4,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
27. CuBR-3/34
Politechnika Wrocławska,
AKSEL sp. z o.o.,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3,0/26,0 nierekomendowany do dofinansowania
Wstecz