Program TRANSCAN-2 jest kontynuacją programu ERA-NET TRANSCAN w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020). Celem TRANSCAN-2 jest wsparcie efektywnej współpracy międzynarodowej oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie onkologii. Program integruje działania i zasoby instytucji międzynarodowych, zapewniając zaplecze niezbędne do rozwiązania problemów badawczych w onkologii w skali globalnej. Działania podejmowane w programie to organizacja konkursów na projekty badawcze, monitorowanie postępów, opracowanie strategii rozwoju sieci naukowo-badawczej oraz usprawnienie komunikacji na poziomie międzynarodowym.

TRANSCAN-2 opiera się na nowej formule cofund, która zakłada wsparcie Komisji Europejskiej w wysokości 30% łącznej kwoty zadeklarowanej przez państwa członkowskie programu. Wsparcie KE może być przeznaczone zarówno na dofinansowanie projektów badawczych,  jak i na zarządzanie programem.

W ramach TRANSCAN-2 planowany jest konkurs na międzynarodowe projekty badawcze (JTC - joint transnational call). Tematyka konkursu: Translational research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy. W kolejnych latach funkcjonowania programu przewiduje się organizację trzech następnych konkursów, których tematyka będzie związana z założeniami programu.

Instytucje uczestniczące w programie:

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Fund for Scientific Research (FNRS), Belgia
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgia
 • Estonian Research Council (ETAg), Estonia
 • French National Cancer Institute (INCa), Francja
 • ARC French Foundation for Cancer Research (ARC Foundation), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Education and Religious Affairs (GSRT), Grecja
 • The Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Alliance Against Cancer (ACC), Włochy
 • Ministry of Education, Universities and Research (MIUR), Włochy
 • Ministry of Health (MoH), Włochy
 • Latvian Academy of Sciences (LAS), Łotwa
 • Dutch Cancer Society (DCS), Holandia
 • Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw), Holandia
 • The Research Council of Norway (RCN), Norwegia
 • Norwegian Cancer Society (NCS), Norwegia
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Słowacja
 • Ministry of Education, Science and Sport (MIZS), Słowenia
 • The Foundation for the support of the Applied Scientific Research and Technology in Asturias (FiCYT), Hiszpania
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • Ministry of Science and Technology (MoST), Tajwan
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turcja


Strona programu TRANSCAN-2: www.transcanfp7.eu/transcan/index.php

Zapraszamy do współpracy!