Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG

27.12.2017

Polska pozostaje największym beneficjentem Funduszy Norweskich i EOG. Zostały podpisane międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Paweł Chorąży, minister ds. europejskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norwegii Marit Berger Røsland oraz ambasador Islandii Martin Eyjólfsson.

W październiku br. zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Łącznie państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Lichtenstein, przeznaczyły na nią ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom. Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest największym beneficjentem tych pieniędzy.

Pierwsze konkursy w ramach trzeciej edycji zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w poszczególnych obszarach tematycznych. Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 r.

W wyniku negocjacji osiągnięto kompromis polityczny w zakresie wszystkich obszarów wsparcia trzeciej edycji.

Programy w poszczególnych obszarach, będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Podobnie jak w poprzednich edycjach, program „godna praca” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, zarządzane będą bezpośrednio przez darczyńców.

 

PROGRAMY

 

Badania

 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 110 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 19 411 765 euro
 • Operator Programu: Narodowe Centrum Nauki (NCN) przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Partner programu z państw-darczyńców: Norweska Rada Nauki

Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 85 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 15 000 000 euro
 • Operator Programu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Partner Programu z państw-darczyńców: Innovation Norway

Edukacja

 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG: 20 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
 • Operator Programu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Partnerzy programu z państw-darczyńców: Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym (SIU), Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA), Islandzkie Centrum Badań (RANNIS)

Dialog Społeczny - Godna Praca

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 6 120 000 euro
 • Operator Programu: Innovation Norway

Rozwój lokalny

 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 100 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 17 647 058 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Rozwoju
 • Partner programu z państw-darczyńców: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS)

Zdrowie

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 20 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia             
 • Partner Programu z państw-darczyńców: Norweski Dyrektoriat do spraw Zdrowia

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

 • Dofinansowanie programu ze środków EOG: 140 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 24 705 882 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Partnerzy
 • Programu z państw-darczyńców: Norweska Agencja Środowiska (NEA), Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), Krajowa Agencja ds. Energii Islandii (OS)

Kultura

 • Dofinansowanie programu ze środków EOG: 75 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 13 235 294 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Partnerzy programu z państw-darczyńców: Norweska Rada Sztuki (ACN), Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego (RA)

Społeczeństwo obywatelskie

 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG: 53 000 000 euro
 • Operator Programu: Biuro Mechanizmów Finansowych
 • Operator programu wyłoni dwóch operatorów funduszu na poziomie krajowym i regionalnym

Sprawiedliwość

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 70 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 12 352 941 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców: Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego (NMOJ), Norweska Administracja Sądów (DA), Dyrektoriat Norweskiej Służby Więziennej (KDI)

Sprawy wewnętrzne

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich : 20 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich
 • Partnerzy Programu z państw-darczyńców: Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego, Norweski Dyrektoriat Obrony Cywilnej (DSB)

Fundusz Współpracy dwustronnej                                                                      

Ważnym elementem Funduszy i norweskich i EOG pozostanie wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Cel ten realizowany będzie poprzez specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej. W ramach funduszu finansowane będą działania realizowane wspólnie przez instytucje polskie i z państw-darczyńców.

FUNDUSZE NORWESKIE I EOG

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE.  Za ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

Głównym celem funduszy norweskich i funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

W drugiej edycji funduszy dofinansowano ponad 1300 projektów. Łączna suma środków na lata 2009-2014 dla Polski wynosiła 578,1 mln euro.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania funduszy norweskich i EOG znajdują się na stronie.

Foto: B. Kosiński/MR

Wstecz