Wyniki konkursu POLNOR 2019

16.04.2020

Uprzejmie informujmy o wynikach oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie POLNOR 2019. 38 wniosków zostało zarekomendowanych do dofinansowania. 3 wnioski znalazły się na liście rezerwowej. Pozostałe 29 wniosków nie zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Więcej informacji

Wstecz