Wyniki konkursu POLNOR CCS 2019

16.04.2020

Uprzejmie informujmy o wynikach oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie POLNOR CCS 2019. 6 wniosków zostało zarekomendowanych do dofinansowania. 4 wnioski znalazły się na liście rezerwowej. Pozostałe 7 wniosków nie zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Więcej informacji

Wstecz