Wyniki CCS 2013 Call ogłoszonego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

07.02.2014

Poniżej prezentujemy listy rankingowe wniosków ocenionych pozytywnie i negatywnie wraz z rekomendacją dotyczącą dofinansowania.

Polsko-Norweski Komitet Programu, przy wydawaniu rekomendacji dla Operatora Programu, działał zgodnie z regułami określonymi w dokumencie Peer Review Guidelines – CCS 2013 Call.
 
Wnioskodawcy projektów rekomendowanych do dofinansowania otrzymają decyzje finansowe, wydane przez Dyrektora NCBR, zawierające kwotę dofinansowania. Wnioskodawcy projektów nierekomendowanych do dofinansowania otrzymają decyzje o odmowie przyznania dofinansowania, wydane przez Dyrektora NCBR.

Wnioskodawcy projektów ocenianych merytorycznie otrzymają wspólną recenzję ekspertów (consensus report) na e-adresy kontaktowe podane we wniosku.

Wstecz