Dzień informacyjny/spotkanie dla potencjalnych Beneficjentów Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

03.10.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza serdecznie zaprasza przedstawicieli polskiego i norweskiego środowiska naukowego oraz inne podmioty zainteresowane udziałem w Programie na spotkanie informacyjne.

Celem tego wydarzenia jest przekazanie informacji potencjalnym Beneficjentom Programu na temat zasad i procedur konkursowych oraz stworzenie okazji dla polskich i norweskich naukowców do poznania się, wymienienia poglądów i rozpoczęcia ewentualnej współpracy nad wspólnym projektem.

Spotkanie składać się będzie z dwóch części:
Część I - Informacje na temat zasad i procedur konkursowych.
Część II - Spotkanie dla polskich i norweskich naukowców w ramach czterech obszarów tematycznych.

Wczęści I pracownicy NCBR przedstawią zasady i procedury konkursowe.

W części II polscy i norwescy uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować krótko swój pomysł na projekt lub swój główny obszar zainteresowań. Prezentacje i dyskusje będą odbywały się w następujących obszarach tematycznych:

  • ochrona środowiska,
  • zmiany klimatyczne, z uwzględnieniem badań polarnych,
  • zdrowie,
  • nauki społeczne, z uwzględnieniem tematyki migracji oraz promowanie równości płci i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Koszty podróży i zakwaterowaniabędą mogły być zaliczone do kosztów przygotowawczych wniosku aplikacyjnego i zrefundowane przez NCBR zgodnie z procedurą konkursu. W odniesieniu do projektów, które otrzymają dofinansowanie koszty przygotowawcze zostaną zrefundowane w wysokości 5000 EUR, zaś w odniesieniu do projektów, które nie uzyskają dofinansowania, ale znajdą się powyżej ustalonego progu (otrzymają określoną liczbę punktów) – w wysokości 2500 EUR.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 września 2012 roku w Warszawie. Dokładne informacje o miejscu spotkania zostaną podane w najbliższym czasie.

Otwarcie konkursu zaplanowane jest na wrzesień 2012 r. Okres składania wniosków będzie trwał co najmniej 2 miesiące.

Więcej informacji i rejestracja

Więcej informacji na temat Programu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych oraz promowanie współpracy dwustronnej poprzez popularyzację i wspieranie badań naukowych.


Głównymi obszarami zainteresowań w ramach współpracy polsko-norweskiej będą: ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, zdrowie, nauki społeczne z uwzględnieniem tematyki migracji oraz promowanie równości płci i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Wnioski powinny być składane przez konsorcja składające się z min. jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego. Na dofinansowanie projektów wyłonionych w drodze konkursowej przeznaczone będzie blisko 39 milionów euro.

W ramach Programu, w obszarze promowania równości płci, przewiduje się również wsparcie projektów badawczych realizowanych przez kobiety w najmniej sfeminizowanych obszarach nauk technicznych. Projekty mają przyczynić się do wzmocnienia kompetencji oraz budowania dorobku naukowego uprawniającego do zdobywania kolejnych szczebli w karierze naukowej.

Wstecz