Dzień informacyjny/spotkanie typu „matchmaking” w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

03.10.2017

Dzień informacyjny/spotkanie typu „matchmaking” w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w związku
z planowanym ogłoszeniem konkursu w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS)

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza serdecznie zaprasza przedstawicieli polskiego i norweskiego środowiska naukowego oraz inne podmioty zainteresowane udziałem w Programie na spotkanie informacyjne i spotkanie typu „matchmaking”.
 
Celem tego wydarzenia jest przekazanie informacji potencjalnym Beneficjentom Programu na temat zasad
i procedur konkursowych oraz stworzenie okazji dla polskich i norweskich naukowców do poznania się, wymienienia poglądów i rozpoczęcia ewentualnej współpracy nad wspólnym projektem.
 
Spotkanie składać się będzie z dwóch części:
Część I - Informacje na temat zasad i procedur konkursowych.
Część II - Spotkanie typu „matchmaking” dla polskich i norweskich naukowców.
 
W części I pracownicy NCBR przedstawią zasady i procedury konkursowe.
W części II polscy i norwescy uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować krótko swój pomysł na projekt lub swój główny obszar zainteresowań. Prezentacje i dyskusje będą obejmować następujące obszary zainteresowania
w zakresie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS):

  • Instalacje pilotażowe
  • Nowe innowacyjne rozwiązania w zakresie wychwytywania CO2
  • Nowa wiedza usprawniająca składowanie CO2  na szeroką skalę
  • Wpływ na środowisko
  • Wzmacnianie społecznej i politycznej świadomości w zakresie CCS.


Koszty podróży i zakwaterowania będą mogły być zaliczone do kosztów przygotowawczych wniosku aplikacyjnego i zrefundowane przez NCBR zgodnie z procedurą konkursu. W odniesieniu do projektów, które otrzymają dofinansowanie koszty przygotowawcze zostaną zrefundowane w wysokości 5000 EUR, zaś
w odniesieniu do projektów, które nie uzyskają dofinansowania, ale znajdą się powyżej ustalonego progu (otrzymają określoną liczbę punktów) – w wysokości 2500 EUR.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 września 2013 roku w hotelu Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24,
00-132 Warszawa.
 
Ogłoszenie konkursu zaplanowane jest na II połowę września 2013 r.
 
Formularz rejestracyjny
Agenda spotkania
Więcej informacji na temat Programu

Wstecz