Konferencja otwierająca (kick-off conference) dla projektów z konkursów Core 2012 Call i CCS 2013 Call

03.10.2017

Konferencja otwierająca (kick-off conference)


dla projektów z konkursów Core 2012 Call i CCS 2013 Call


Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza


23 kwietnia 2014 r., Warszawa


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza organizuje wspólną konferencję otwierającą dla projektów realizowanych w ramach konkursów Core 2012 Call i CCS 2013 Call. Celem spotkania jest prezentacja projektów, które otrzymały dofinansowanie we wspomnianych konkursach. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są polscy i norwescy wykonawcy projektów z konkursu CCS a także z następujących obszarów tematycznych konkursu Core:

  • Ochrona środowiska
  • Zmiany klimatyczne, w tym badania polarne
  • Zdrowie
  • Nauki społeczne i współpraca dwustronna

Spotkanie będzie trwało jeden dzień i składać się będzie z dwóch części – wspólnej i panelowej. Podczas części wspólnej przedstawiciele konsorcjów projektowych spotkają się z przedstawicielami NCBR i innych instytucji zaangażowanych w program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Następnie wykonawcy zostaną podzieleni na grupy zgodnie z obszarami tematycznym. Część druga spotkania poświęcona będzie krótkim prezentacjom realizowanych projektów. Każde konsorcjum będzie miało kilka minut na opowiedzenie o swoim projekcie i udzielenie odpowiedzi na pytania.


Koszty podróży związane z udziałem w spotkaniu będą traktowane jako koszty kwalifikowalne projektu, związane z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi.


Spotkanie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2014 roku w Warszawie. Dokładna lokalizacja spotkania zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Wstecz