Tytuł projektu: Breast cancer risk and epigenetic effects of the rotating night shift work and lifestyle

Akronim: CLOCKSHIFT

Promotor projektu: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

Partnerzy polscy: -

Partnerzy norwescy: National Institute of Occupational Health

Wartość projektu (PLN): 3 921 930

Kwota dofinansowania (PLN): 3 921 930

Czas realizacji: 41 miesięcy

 

Adres strony: clockshift.pl

 

Opis projektu:

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet, stanowi 22,8% całkowitej liczby przypadków raka na całym świecie (Globocan, 2008). Związek między pracą na nocnej zmianie a ryzykiem powstania raka stał się w ciągu ostatnich lat przedmiotem uwagi badaczy na całym świecie, także w Polsce i Norwegii.
Mimo coraz liczniejszych dowodów wskazujących na związek między pracą w nocy i ryzykiem zachorowania na raka piersi, mechanizmy leżące u podstaw tej zależności nie zostały jeszcze wyjaśnione.
Podstawowym celem projektu jest zbadanie związku między pracą w nocy a ryzykiem raka piersi, z uwzględnieniem efektów epigenetycznych. Głównym mechanizmem epigenetycznym mogącym wpływać na ekspresję genów jest zmiana poziomu metylacji 5-metylocytozyny (5meC) w promotorowych regionach genów. Przedmiotem analizy będą: całkowita metylacja i stopień metylacji promotorów kluczowych genów cyklu dobowego, receptorów melatoniny, receptorów estrogenu i progesteronu, genów regulacji cyklu komórkowego i genów supresorowych. Zostaną przeanalizowane dane i próbki biologiczne z dwóch badań epidemiologicznych: zagnieżdżonego badania kliniczno-kontrolnego kohorty norweskich pielęgniarek i badania przekrojowego pielęgniarek i położnych w Polsce. W norweskim badaniu porównany zostanie poziom metylacji w DNA pobranym od kobiet z rakiem piersi i grupy kontrolnej. W obu badaniach (norweskim i polskim) analizowane będą potencjalne efekty epigenetyczne pracy w czasie nocnej zmiany. Analizowany będzie także związek między czynnikami stylu życia: dietą, spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, aktywnością fizyczną, niedostatkiem snu i metylacją genów supresorowych. Wyniki projektu dostarczą nowej wiedzy o mechanizmach leżących u podłoża zwiększonego ryzyka zachorowania na raka piersi u kobiet pracujących na nocnej zmianie. Niektórym epigenetycznym zdarzeniom można zapobiec, dlatego wyniki tego badania mogą doprowadzić do stworzenia nowych strategii w profilaktyce nowotworów.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=196940&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=196940&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>