Tytuł projektu: Prematurity epigenome and proteome as a clue for prediction of prematurity complications

Akronim: NEOMICS

Promotor projektu:  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Partnerzy polscy: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Partnerzy norwescy: University of Oslo

Wartość projektu (PLN): 3 903 677

Kwota dofinansowania (PLN): 3 903 677

Czas realizacji: 43 miesiące

 

Adres strony: -

 

Opis projektu:

Postęp jaki dokonał się w ostatnich latach w dziedzinie intensywnej terapii przyczynił się do zwiększenia przeżywalności skrajnie niedojrzałych dzieci urodzonych przedwcześnie. Niestety wraz ze zwiększeniem się szansy na przeżycie tych dzieci, wzrosło również ryzyko wystąpienia u nich groźnych powikłań. Aktualnie właśnie powikłania wcześniactwa są najistotniejszą przyczyną umieralności i zachorowalności noworodków. Patomechanizm powstawania powikłań wcześniactwa nie jest w pełni poznany. Prezentowany projekt ma na celu lepsze poznanie przyczyn powikłań wcześniactwa. Badanie rozpocznie się jednoczasowo w dwóch krajach. Partner norweski przeprowadzi eksperymenty na modelu zwierzęcym z użyciem opracowanych procedur służących wywołaniu określonych powikłań wcześniactwa. W tym czasie w Polsce prowadzone będzie badanie kliniczne w oddziałach noworodkowych. W czasie tego badania odnotowywane będzie występowanie powikłań wcześniactwa jak również prowadzone będzie poszukiwanie środowiskowych i genetycznych czynników wpływający na ryzyko tych powikłań. Obecny projekt w sposób unikalny pozwoli na połączenie danych uzyskanych w eskperymencie na modelu zwierzęcym z danymi klinicznymi. W czasie obu części pobierany będzie materiał do dalszych badań laboratoryjnych. W projekcie wykorzystane będą najnowocześniejsze techniki laboratoryjne mające na celu prześledzenie całego procesu od metylacji genów, ich ekspresji aż do produkcji swoistych białek. Lepsze poznanie czynników biorących udział w patogenezie powikłań wcześniactwa może pomóc we wprowadzeniu nowych metod ich leczenia lub nawet zapobiegania.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=196065&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=196065&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>