Tytuł projektu: Multifield CO2 Storage for Environment and Energy

Akronim: MUSE

Promotor projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie\Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Partnerzy polscy: -

Partnerzy norwescy: The University of Stavanger\Department of Petroleum Engineering

Wartość projektu (PLN): 5 416 429

Kwota dofinansowania (PLN): 5 416 429

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

Adres strony: www.co2-muse.com

 

Opis projektu:

Projekt  MUSE ma na celu rozwój innowacyjnych technologii umożliwiających zatłaczanie dwutlenku węgla do częściowo sczerpanych złóż ropy w celu bezpiecznego składowania CO2 i wzrostu wydobycia ropy (połaczenie technologii CCS - EOR). Zaplanowane badania pozwolą poszerzyć wiedzę na temat zjawisk zachodzących w karpackich złożach ropy w trakcie zatłaczania CO2 i stanowią  kluczowy etap dla implementacji technologii CCS w Polsce. Efekt środowiskowy będzie zwielokrotniony gdyż rewitalizacja złóż pozwoli równocześnie na likwidację przypadkowych wycieków ropy jak i na redukcję zawartości gazu cieplarnianego w atmosferze.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=235294&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=235294&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>