Tytuł projektu: A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems  

Akronim: MONICA

Promotor projektu: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Partnerzy polscy: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Partnerzy norwescy: Northern Research Institute Tromsø

Wartość projektu (PLN):

3 959 099

Kwota dofinansowania (PLN):

3 959 099

Czas realizacji:  40 miesięcy

 

Adres strony: www.ibb.waw.pl/pl/Sekretariat%20Naukowy/Projekty%20strukturalne/monica

 

Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie unikatowego warsztatu naukowego do pozyskiwania i przetwarzania danych geoprzestrzennych dla obszaru Wyspy Króla Jerzego w Antarktyce, wykorzystaniu ich do monitoringu skutków zmian klimatycznych w tym rejonie . Pozyskanie danych będzie wykonywane przy użyciu BSL (Bezzałogowy Samolot Latający) rejestrującego informacje w wielu zakresach spektralnych. Opracowanie danych będzie bazowało na cyfrowych algorytmach wykorzystywanych w teledetekcji środowiska, jak również na autorskich metodach opracowanych przez zespół naukowców biorących udział w projekcie.
W projekcie zakładamy następujące hipotezy badawcze: zautomatyzowane systemy bezzałogowe wyposażone w zaawansowane rozwiązania technologiczne umożliwią; loty nad terenami trudno dostępnymi jakim jest wyspa Króla Jerzego w Antarktyce; system nawigacyjny samolotu pozyska informacje niezbędne do automatycznej geometryzacji obrazów lotniczych (bez konieczności korzystania z polowej osnowy geodezyjnej). Zastosowanie tej metody pozwoli na uzyskanie materiału fotogrametrycznego bez konieczności wykonywania dodatkowych pomiarów naziemnych (główna trudność która występuje na tego typu obszarach to ograniczone występowanie szczegółów sytuacyjnych dających się łatwo zidentyfikować na zdjęciach).

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=197810&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=197810&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>