Tytuł projektu: Mires and climate: towards enhancing functional resilience of fen peatlands  

Akronim: MIRACLE

Promotor projektu: Uniwersytet Warszawski\Wydział Biologii

Partnerzy polscy: -

Partnerzy norwescy: Norwegian University of Science and Technology, Museum of Natural History and Archaeology, Section of Natural History

Wartość projektu (PLN): 3 929 199

Kwota dofinansowania (PLN): 3 929 199

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

Adres strony: www.biol.uw.edu.pl/miracle/

 

Opis projektu:

Torfowiska niskie, jedne z najbardziej zagrożonych ekosystemów Europy, podlegają przekształceniom na skutek zmian klimatu, przede wszystkim z powodu zmian ilości opadów atmosferycznych i zmian częstości występowania zjawisk ekstremalnych. Celem projektu MIRACLE, realizowanego przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Museum of Natural History and Archaeology, Norwegian University of Science and Technology, jest poszerzenie wiedzy o mechanizmach warunkujących ekologiczną odporność torfowisk niskich i zaproponowanie strategii długoterminowego wzmacniania różnorodności biologicznej torfowisk niskich i ich usług ekosystemowych. Planowane jest opracowanie modeli ekologicznych, opartych na analizie dużych zestawów danych: danych paleoekologicznych i współczesnych danych o roślinności i warunkach siedliskowych, zgromadzonych na polskich i norweskich torfowiskach. Modele zostaną przetestowane na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego, dla którego planowane jest przygotowanie scenariuszy działań adaptacyjnych do zmian klimatu.  Obydwa zespoły badawcze udostępniają swoją wiedzę oraz zbiory danych z długookresowych badań prowadzonych na poszczególnych torfowiskach. Połączenie różnego typu danych w jedną bazę danych będzie stanowiło użyteczne narzędzie dla kolejnych projektów badawczych oraz dla planowania działań z zakresu ochrony przyrody.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=199522&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=199522&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>