Tytuł projektu: Small Wind Turbine Optimized for Wind Low Speed Conditions  

Akronim: STOW

Promotor projektu: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

Partnerzy polscy:  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

Partnerzy norwescy: University of Agder, Faculty of Engineering and Science

Wartość projektu (PLN): 3 822 941

Kwota dofinansowania (PLN): 3 822 941

Czas realizacji: 38 miesięcy

 

Adres strony: www.stow.wat.edu.pl

 

Opis projektu:

W 2010 roku Polska przekazała Komisji Europejskiej Krajowy Planu Działań na rzecz wspierania odnawialnych źródeł energii. Plan zakłada, że w 2020 r. sektor małych elektrowni wiatrowych (MEW) będzie produkować 550MW mocy. Biorąc pod uwagę obecny stan prawny i ofertę rynku - cel Krajowego Planu jest bardzo ambitny.
Całkowity koszt małej (3 kW), elektrowni może wynieść ok. 39000 PLN a brak norm technicznych powoduje, że dane techniczne oferowanych urządzeń są notorycznie zawyżane. Oczywistym jest, że turbina o deklarowanej mocy 1 kW  generująca 0,3 kW może zniweczyć każdy plan inwestycyjny. Za przykład może posłużyć turbina Energy Ball ze Szwecji reklamowana jako najlepsze rozwiązanie dla słabych wiatrów. Testy wykazały, że wytwarzana przez nią moc nie była większa niż w przypadku klasycznych turbin i nie przekroczyła 20% energii podanej w katalogu.
Powyższy przykład pokazuje podstawowy problem MEW jakim jest niezoptymalizowana konstrukcja, zwłaszcza jeśli chodzi o układ aerodynamiczny. Najczęściej oferowana 3-łopatowa turbina o osi poziomej działa najlepiej przy prędkości wiatru 8- 10 m/s, podczas gdy typowa prędkość wiatru w Polsce wynosi 3 -6 m/s. W takich warunkach te urządzenia prawie nie produkują energii. Powodem braku zoptymalizowanych rozwiązań jest fakt, że skomplikowana aerodynamika MEW wymaga zaawansowanych narzędzi projektowych oraz wysokiego poziomy wiedzy specjalistycznej. To z kolei sprawia, że stworzenie optymalnego produktu jest zbyt drogie dla małych firm dominujących w sektorze MEW.
Wychodząc na przeciw powyższemu zapotrzebowaniu autorzy chcą opracować MEW lepiej dostosowaną do niskiej prędkości wiatru. Wstępna analiza rynku wskazuje, że należy się skupić na urządzeniu o mocy ok. 3 kW . Będzie ono na tyle małe, że instalacja nie będzie wymagała pozwolenia na budowę , a jednocześnie pozwoli uzyskać ilość energii wystarczającą do zauważalnego zmniejszenia kosztów energii w typowym gospodarstwie wiejskim czy małej fabryce.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=200957&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=200957&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>