Tytuł projektu: Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway  

Akronim: POLCITCLIM

Promotor projektu: Uniwersytet Warszawski\Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Partnerzy polscy: -

Partnerzy norwescy: Norwegian Institute for Urban and Regional Research

Wartość projektu (PLN): 2 134 781

Kwota dofinansowania (PLN): 2 134 781

Czas realizacji:  42 miesiące

 

Adres strony: polcitclim.uw.edu.pl/pl/

 

Opis projektu:

POLCITCLIM to projekt z dziedziny nauk społecznych, którego celem jest zbadanie relacji między zasobami instytucjonalnymi, a zdolnością adaptacyjną do zmian klimatycznych w Polsce i Norwegii. Projekt jest realizowany przez Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego i Norweski Instytut Badań Miejskich i Regionalnych (NIBR). Norwegowie od lat badają lokalne zdolności adaptacyjne do zmian klimatycznych. Powtórzenie i rozwinięcie tych badań w polskich miastach (a także dalsze badania w Norwegii) umożliwią międzynarodowe porównanie czynników, które pomagają władzom i społecznościom lokalnym w adaptacji do przewidywanych zmian klimatycznych. Ponieważ wpływ  zmian klimatycznych jest lokalnie bardzo zróżnicowany, to właśnie na tym poziomie działania adaptacyjne są najbardziej potrzebne. Co więcej, potrzeba prowadzenia polityk w tym zakresie jest coraz bardziej uświadomiona wśród decydentów.
Badanie prowadzone w Polsce obejmuje:

  • Sondaż mający na celu zbadanie percepcji wpływu zmian klimatycznych na funkcjonowanie samorządów. Ten etap badania pozwoli odpowiedzieć na pytania: w jakim stopniu władze samorządowe dostrzegają wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi? Czy traktują je jako ważny temat polityki lokalnej? Czy uważają, że działania podejmowane w tym zakresie mogą faktycznie przyczynić się do zmniejszenia ryzyka?
  • Badanie szczegółowe czterech gmin (case studies), które będą obejmowały:
  • gminę zagrożoną poprzez zwiększoną częstotliwość powodzi;
  • gminę nadbrzeżną zagrożoną niszczącą działalnością morza;
  • gminę, próbującą rozwiązywać problemy adaptacji do zmian klimatycznych poprzez współpracę międzygminną;
  • gminę opracowującą, albo taką, która niedawno opracowała strategię adaptacji do zmian klimatycznych.

Ten etap badań pozwoli poznać postawy polityków i administracji lokalnej, a także role aktorów społecznych (np. organizacji pozarządowych) w podejmowanych działaniach.
Wnioski z przeprowadzonych badań będą przekazywane władzom samorządowym i organizacjom społecznym zainteresowanym tą tematyką.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=201304&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=201304&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>