Tytuł projektu: Care support for elderly and disabled people by radar sensor technology  

Akronim: RADCARE

Promotor projektu: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Partnerzy polscy: -

Partnerzy norwescy: Bergen University College (BUC), The Faculty of Health and Social Science

Wartość projektu (PLN): 3 919 984

Kwota dofinansowania (PLN): 3 919 984

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

Adres strony: www.radcare.pl

 

Opis projektu:

Potrzeba badań nad nowymi technologiami w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych wynika ze starzenia się populacji europejskiej i zwiększonych potrzeb w zakresie kompleksowych usług opiekuńczych. Projekt dotyczy podnoszenia poziomu bezpieczeństwa życia starszych ludzi w ich własnych domach oraz bardziej komfortowego życia w domach opieki dla osób starszych z problemami zdrowotnymi. Partner norweski Bergen University College (BUC) specjalizuje się w badaniach nad osobami starszymi i wprowadzaniu nowych technologii pomocnych w opiece zdrowotnej i pielęgniarstwie. Partner polski Politechnika Warszawska ma komplementarne kompetencje w zaawansowanej elektronice i systemach informacyjnych. Norweski partner definiuje nowe potrzeby do rozwiązania w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych a partner polski zapewnia innowacyjne rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach elektronicznych. Polski partner będzie rozwijać technologie odpowiednie do rozwiązywania problemów opieki nad starszymi ludźmi, a rozwiązania te będą mogły być zastosowane w Norwegii. Współpraca między partnerami może znacznie zwiększyć poziom opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa w obu krajach. Ponieważ starsi ludzie nie czują się komfortowo z urządzeniami monitorującymi stan ich zdrowia umieszczonymi na ich ciałach, a obserwacja stanu zdrowia przez kamery jest problematyczna z powodu naruszania prywatności, dlatego też w ramach projektu rozwijane będą inteligentne technologie i metody nieinwazyjnego monitorowania funkcji życiowych starszych osób, w szczególności identyfikowania nagłych upadków tych osób stwarzających zagrożenie ich życia. Projekt koncentruje się na opracowaniu systemu wykorzystującego pakiet zewnętrznych czujników monitorujących i zaawansowane algorytmy cyfrowego przetwarzania danych. Wyniki badań będą przydatne również w innych dziedzinach, np. dla osób niepełnosprawnych i do nieinwazyjnej diagnostyki funkcji organizmu dla wszystkich ludzi.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=203468&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=203468&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>